Ústav stavebního zkušebnictví zajišťuje výuku předmětů v prezenční i kombinované formě studia.

Vyučované předměty