BIA011 – Stavební látky a geologie (A)

Detail předmětu

Garant předmětu: Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.

Garant výuky geologie: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Bezpečnostní předpisy a laboratořní řád

Přednášky

Harmonogram přednášek

Rozsah 2 hodiny za týden, středa 8:00 v A329.

Okruhy otázek ke zkoušce jsou totožné s harmonogramem přednášek.

Přednášky budou postupně k dispozici na MS Teams – n63sa5p

Laboratorní cvičení

Harmonogram cvičení

Rozsah 2 hodiny jednou za dva týdny.

Literatura do cvičení

Cvičebnice ke stažení

Cvičebnici si je možné do cvičení přinést buď v elektronické formě v tabletu (minimální úhlopříčka 8 palců), anebo v papírové formě – v případě tisku zvolte formát A4 (nedoporučujeme tisknout ve formátu A5).

Požadavky k zápočtu (prezenční výuka)

Abyste mohli získat zápočet, musíte splnit následující podmínky:

  • aktivní absolvování všech cvičení,
  • odevzdání správně zpracovaných protokolů ve cvičebnici,
  • úspěšné absolvování zápočtové písemky.

V případě 1 omluvené absence je potřeba:

  • dopsat zameškaný protokol ve cvičebnici,
  • spočítat příklady vztahující se k zameškanému cvičení. Počítané příklady je nutné dodat do následujícího cvičení vyučujícímu.

V případě 2 omluvených absencí (pouze v případě dlouhodobé nemoci) je potřeba:

  • donést lékařskou zprávu,
  • dopsat zameškané protokoly ve cvičebnici,
  • spočítat příklady vztahující se k zameškanému cvičení,
  • spočítat příklady navíc za 2 zameškání. Spočítat příklady vztahující se k zameškanému cvičení. Počítané příklady je nutné dodat do následujícího cvičení vyučujícímu.

V případě 3 a více absencí nemáte nárok na získání zápočtu.

Absenci ve cvičení geologie si vyřizujte s Mgr. Alexandrou Erbenovou, Ph.D. Účast na tomto cvičení prokážete podpisem na titulní stránce cvičebnice.

Příklady za zameškané cvičení (slouží také jako příprava k zápočtové písemce):

Výsledky příkladů