Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • CI059 - Základy managementu a metrologie ve stavebnictví

  Karta předmětu

  Harmonogram předmětu

  Úvodní přednáška

  Základy statistického vyhodnocování výsledků zkoušek

  Regresní analýza

  Charakteristické vlastnosti stavebních materiálů

  Navrhování experimentů

  Opora - CI059

  Cvičení

  Lineární regrese - data

  Nelineární regrese - data

  Popisné statistiky, testování statistických hypotéz - data