Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • BI053 Zkušebnictví a řízení jakosti

  Karta předmětu

  Harmonogram předmětu

  ZÁPOČET

  Přednášky

  Jednoduché nástroje řízení kvality

  Základ statistického vyhodnocení výsledků zkoušek

  Charakteristické vlastnosti stavebních materiálů

  Regresní analýza

  Navrhování experimentů

  Resortní předpisy MD

  Navrhování betonových konstrukcí s ohledem na životnost - část 1

  Navrhování betonových konstrukcí s ohledem na životnost - část 2

  Cvičení

  Lineární regrese - data

  Lineární regrese - NDT metody

  Nelineární regrese - data

  Popisné statistiky, testování statistických hypotéz - data