Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • BI001 Stavební látky

  Předmět BI001 Stavební látky má rozsah 2 přednášky a 2 laboratorní cvičení týdně. Cvičení jsou povinná, přednášky jsou nepovinné. Přes to vám doporučujeme přednášky navštěvovat, je to nejlepší způsob, jak získat potřebné znalosti ke zkoušce. Výuka přednášek probíhá podle harmonogramu přednášek.

  Výuka laboratorních cvičení probíhá podle harmonogramu cvičení. V každém cvičení se vypracovává předtištěný protokol ve cvičebnici. Na konci cvičení předložíte protokol ke kontrole vyučujícímu. V případě, že je kompletní a správně vypracovaný, podepíše vám vyučující příslušný řádek na titulní straně cvičebnice. Pokud budete vědět, že cvičení nemůžete navštívit, nahradíte si je s jinou studijní skupinou. Pokud již není náhrada možná (dané cvičení již neprobíhá), protokol si dopíšete a vyučující vám určí způsob náhrady.

  Laboratorní cvičení jsou zakončena zápočtem. Zápočet získáte za aktivní účast ve všech cvičeních, doloženou všemi podpisy na cvičebnici.

  Celý předmět je zakončen zkouškou. Výsledek zkoušky bude hodnocen podle stupnice ECTS formou zkušebního testu a následným pohovorem se zkoušejícím. Test bude obsahovat učivo absolvované na přednáškách a ve cvičeních (okruhy otázek+příklady) a bude probíhat v počítačové učebně E110 pomocí elektronického zkoušecího systému v termínu, na který se přihlásíte ke zkoušce. Zkoušející bude plně akceptovat klasifikační hodnocení písemné (elektronické) části zkoušky. V případě, že při ústním přezkoušení, které bude student požadovat, prokáže tento výrazně lepší znalosti v porovnání s hodnocením testu, zkoušející může klasifikaci zlepšit. Termín zkoušky vypisuje pro danou přednáškovou skupinu příslušný přednášející.

  Po neúspěšném absolvování 2 zkušebních termínů, je možné požádat o třetí termín ústní formou zkoušení, a to na základě písemné žádosti garantovi předmětu. Na toto zkoušení budou vypsány speciální zkušební termíny v posledním týdnu zkouškového období.