Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • BIA011 - Stavební látky a geologie

  Základní informace k předmětu

  Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

  Garant výuky geologie: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

  Karta předmětu

  Bezpečnostní předpisy a laboratorní řád

  Přednášky

  Rozsah 2 hodiny za týden, středa 8:00 v C435 (v případě prezenční výuky, jinak online)

  Harmonogram přednášek

  Okruhy otázek ke zkoušce – totožné s harmonogramem přednášek

  Laboratorní cvičení

  Rozsah 2 hodiny jednou za dva týdny

  Harmonogram laboratorních cvičení

  Literatura do cvičení

  Kolektiv autorů, Stavební látky cvičebnice k předmětu AI001

  Požadavky k zápočtu (prezenční výuka)

  Abyste mohli získat zápočet, musíte splnit následující podmínky:

 • aktivní absolvování všech cvičení,
 • odevzdání správně zpracovaných protokolů ve cvičebnici,
 • úspěšné absolvování zápočtové písemky.
 • V případě 1 omluvené absence je potřeba:

 • Dopsat zameškaný protokol ve cvičebnici.
 • Spočítat příklady vztahující se k zameškanému cvičení. Spočítané příklady je nutné dodat do následujícího cvičení vyučujícímu.
 • V případě 2 omluvených absencí (pouze v případě dlouhodobé nemoci) je potřeba:

 • Donést lékařskou zprávu.
 • Dopsat zameškaný protokol ve cvičebnici.
 • Spočítat příklady vztahující se k zameškanému cvičení.
 • Spočítat příklady navíc za 2 zameškání. Spočítané příklady je nutné dodat do následujícího cvičení vyučujícímu.
 • V případě 3 a více absencí nemáte nárok na získání zápočtu.

  Absenci ve cvičení geologie si vyřiďte s Mgr. Alexandrou Erbenovou, Ph.D. Účast na tomto cvičení prokážete podpisem na titulní stránce cvičebnice.

  Požadavky k zápočtu při výuce online formou budou sděleny ve cvičení.

  Příklady za zameškané cvičení (slouží také jako příprava k zápočtové písemce):

 • Úvod a dřevo
 • Kamenivo
 • Malty a pojiva
 • Beton a cihly
 • Ocel a polymery
 • Příklady navíc za 2 zameškání
 • Výsledky příkladů