Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Věda a výzkum

  Certifikované metodiky

 • SOP 01/09 - Standardní operační postup pro stanovení smršťování a nabývání betonu. (2009)
 • SOP 02/09 - Standardní operační postup pro přepočet hodnoty součinitele vzduchové propustnosti vzhledem k aktuální vlhkosti. (2009)
 • Metodika zkoušení délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. Metodika schválena Ministerstvem dopravy ČR. (2008)
 • Metodika sledování poruch vnitřní struktury zmrazovaných betonů - zkouška na trámci. (2007)
 • Metodika statistického vzorkování pro nové stavební výrobky. (2006)
 • Metodika pro zjišťování přetvárných vlastností vláknobetonu po vzniku trhliny. (2006)
 • Upřesnění metodiky měření vzduchové propustnosti hutných lehkých a obyčejných betonů metodou TPT. (2006)
 • Funkční vzorky

 • Zatěžovací zařízení s trvale působící hydraulickou soustavou. (2009)
 • Lehký beton pevnostní třídy LC 40/44-D1,8. (2007)
 • Patenty

 • Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. (2009)
 • Užitné vzory

 • Slag agloporite concrete. (2012)
 • Zařízení pro měření poměrných přetvoření betonu a cementových kompozitů. (2011)
 • Zařízení pro měření tlakového dotvarování betonu. (2011)
 • Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. (2009)
 • Přípravek k měření dotvarování betonového trámce tlakem. (2009)
 • Přípravek k měření průhybu betonového trámce. (2009)