Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

  Kurz BI01 Stavební látky

  Kurz BI01 Stavební látky encyklopedickou formou seznamuje studenty s nejzákladnějšími fyzikálními a fyzikálně mechanickými vlastnostmi stavebních látek a jejich využití jako stavebních materiálů.

  Výuka je organizována formou přednášek a praktické laboratorní výuky s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o základních fyzikálních a fyzikálně mechanických vlastnostech staveních látek. Nedílnou součástí praktické výuky je porovnání naměřených hodnot s platnými výrobkovými specifikacemi.

  Vzhledem k rozvoji stavebního trhu a postupující harmonizaci technických, zkušebních a výrobkových norem, je třeba inovovat stávající kurz nejen co do vybavení výukových laboratoří, ale zejména co do zlepšení možností prezentace a názornosti výuky. Nahrazení některých zastaralých zkušebních přípravků a diverzifikace zkušebních metod a možností zkoušení je nezbytné pro inovaci kurzu, spočívající v reflexi růstu nabídky stavebních materiálů, dílců a stavebnin na současném, ale i budoucím stavebním trhu.

  Primárním cílem řešení projektu je inovace a rozvoj kurzu BI01 Stavební látky a výukových laboratoří Ústavu stavebního zkušebnictví VUT Fast v Brně, v nichž probíhá praktická laboratorní výuka tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita edukačních činností a s tím související zvýšení způsobilosti studentů pro další studium.

  Vzhledem k zavedenému elektronickému zkoušecímu systému, který umožňuje maximální objektivitu zkoušení a hodnocení studentů po absolvování kurzu je sekundárním cílem zvýšení úspěšnosti ověřování edukačních výsledků studentů - tj. studijních výsledků a zlepšení hodnocení předmětu v hodnocení kvality výuky studenty pro Studentskou komoru AS FAST, vedoucí ústavů a vedení FAST.

  Kurz BI02 Zkušebnictví a technologie

  Kurz BI02 Zkušebnictví a technologie navazuje na kurz BI01 Stavební látky přímými návody k provádění praktických zkoušek pružnostních a pevnostních charakteristik materiálů, dílců a stavebních konstrukcí. Jde především o metody nedestruktivního zkoušení a je zde zařazena i problematika radonu v objektech. Druhá část předmětu je věnována technologii výroby a zpracování betonu a poznatkům o výrobě a používání keramických výrobků.

  Předmět zabezpečuje Ústav stavebního zkušebnictví ve spolupráci s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Inovace se bude týkat části garantované Ústavem stavebního zkušebnictví (část Zkušebnictví).

  Výuka je organizována formou přednášek a praktické laboratorní výuky s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o postupu zkoušení materiálů, dílců a konstrukcí. Nedílnou součástí praktické výuky je porovnání naměřených hodnot s platnými harmonizovanými normami.

  Vzhledem k rozvoji stavebního trhu a postupující harmonizaci technických, zkušebních a výrobkových norem, je třeba inovovat stávající kurz nejen co do vybavení výukových laboratoří, ale zejména co do zlepšení možností prezentace a názornosti výuky. Nahrazení některých zastaralých zkušebních přípravků a diverzifikace zkušebních metod a možností zkoušení je nezbytné pro inovaci kurzu, spočívající v reflexi růstu nabídky stavebních materiálů a dílců na současném, ale i budoucím stavebním trhu.

  Primárním cílem řešení projektu je inovace a rozvoj kurzu BI02 Zkušebnictví a technologie a výukových laboratoří Ústavu stavebního zkušebnictví VUT Fast v Brně, v nichž probíhá praktická laboratorní výuka tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita edukačních činností a s tím související zvýšení způsobilosti studentů pro další studium.

  Vzhledem k zavedenému elektronickému zkoušecímu systému, který umožňuje maximální objektivitu zkoušení a hodnocení studentů po absolvování kurzu je sekundárním cílem zvýšení úspěšnosti ověřování edukačních výsledků studentů - tj. studijních výsledků a zlepšení hodnocení předmětu v hodnocení kvality výuky studenty pro Studentskou komoru AS FAST, vedoucí ústavů a vedení FAST.