Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Nedestruktivní metody ve stavebním zkušebnictví 2018

  10. - 12. 1. a 17. - 19. 1. 2018 (Budova E1 místnost E222)

  Uzávěrka závazných přihlášek do kurzu – 5. 1. 2018

  Milí přátelé stavebního zkušebnictví,

  kurz je určen pracovníkům stavebních zkušebních laboratoří, pracovníkům stavebních firem a odborné veřejnosti působící v oblasti stavebního zkušebnictví, kteří si chtějí zlepšit znalosti a dovednosti v oblasti NDT zkoušení betonu, betonových dílců a konstrukcí.

  Osvědčení o absolvování kurzu je jednou z podmínek účasti na zkoušce pro získání personálního certifikátu „Technik NDT zkoušení ve stavebnictví“, která na tento kurz navazuje (26. 1. 2018). Cena certifikační zkoušky je 3 500 Kč + DPH. Tento certifikát je akreditován ČIA, o.p.s. a zajišťuje splnění požadavků na kvalifikaci pracovníků dle TKP MD 21, Přílohy 2, písmeno e).

  Cílem kurzu je prohloubit znalosti o NDT metodách zkoušení vlastností stavebních materiálů a konstrukcí se zaměřením na ztvrdlý beton, hodnocení výsledků zkoušek a jejich interpretace. Na vzdělávacím kurzu vás seznámíme s principy provádění a hodnocení NDT zkoušek, ale zejména si vybrané zkoušky v odpoledních blocích vždy prakticky vyzkoušíte. V neposlední řadě bych vás chtěl upozornit, že vás rovněž seznámíme se zajímavostmi a novinkami z oblasti stavebního zkušebnictví, s novými a ojedinělými zkušebními metodami, nebo s těmi co stojí za připomenutí a kterými lze doplnit interpretace výsledků všeobecně přijatých zkušebních postupů.

  Doufám, že vám tento kurz přinese celou řadu příjemných zážitků a že vaše spokojenost bude nejméně stejná jako v minulých letech.

  doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

  odborný garant

  Tomas.Vymazal@vutbr.cz

  Organizační pokyny a cena kurzu

 • Uzávěrka závazných přihlášek do kurzu – 5. 1. 2018
 • cena kurzu pro jednoho účastníka je 10 000,- Kč bez DPH,
 • na více účastníků od jedné organizace je progresivní sleva (všechny ceny jsou bez DPH):
 • Počet účastníků od jedné organizace 1 2 3 4 5 a více
  Cena za účastníka 10 000,- 9 500,- 9 000,- 8 500,- 8 000,-

 • Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95, Brno 602 00. Budova E, místnost E222.
 • daňový doklad bude zaslán ihned po obdržení platby,
 • po obdržení vyplněné přihlášky vám bude odeslán mail s potvrzením informací uvedených v přihlášce, potvrzením ceny a bankovním spojením,
 • v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a bohaté občerstvení,
 • osvědčení o účasti bude předáno poslední den kurzu nebo poštou,
 • při neúčasti přihlášeného nebo jeho zástupce se poplatek nevrací,
 • pro zaměstnance a pracoviště VUT v Brně je cena bez DPH,
 • ubytování si účastníci mohou zajistit např. zde
 • Program kurzu

 • Časový harmonogram každého dne kurzu

 • 7:45 - 8:00 Prezence účastníků, káva, čaj, nápoje, občerstvení
 • 8:00 - 10:30 Zahájení, teoretická výuka
 • 10:30 - 10:45 Přestávka, káva, čaj, nápoje, občerstvení
 • 10:45- 12:00 Teoretická výuka
 • 12:00 - 12:30 Oběd
 • 12:30 - 14:00 Praktická výuka
 • 14:00 - 14:15 Přestávka, káva, čaj, nápoje, občerstvení
 • 14:15 - 15:45 Praktická výuka
 • 15:45 - 16:00 Přestávka, káva, čaj, nápoje, občerstvení
 • 16:00 - 17:30 Praktická výuka
 • 17:30 Ukončení
 • Program kurzu

  10. 1. 2018 Středa

  Legislativní a technické požadavky na NDT zkoušení stavebních konstrukcí, přehled NDT metod, statistické hodnocení výsledků zkoušek, stanovení charakteristických vlastností stavebních materiálů.

  11. 1. 2018 Čtvrtek

  Elektrické a elektromagnetické metody, jejich aplikace a hodnocení.

  12. 1. 2018 Pátek

  Radiační metody a jejich aplikace, porovnání různých norem a předpisů pro NDT zkoušení, zkoušení a hodnocení povrchových vrstev betonu nestandardizovanými NDT metodami.

  17. 1. 2018 Středa

  Dynamické metody pro stanovení modulu pružnosti, stejnorodosti, poruch struktury betonu, jejich aplikace a hodnocení.

  18. 1. 2017 Čtvrtek

  Tvrdoměrné metody, tvorba kalibračních vztahů, aplikace tvrdoměrných metod a jejich hodnocení.

  19. 1. 2017 Pátek

  Individuální zadání případové studie, jeho zpracování a hodnocení, endoskopie, hodnocení kurzu, diskuze, předání Osvědčení o účasti, informace o certifikační zkoušce, ukončení kurzu.