Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Diagnostika a statika historických staveb 2018

  26. 1. 2017, místnost E2115

  Pracovníci Fakulty stavební VUT v Brně pro vás připravili vzdělávací kurz, jehož cílem je seznámit laickou i odbornou veřejnost s aktuální problematikou hodnocení, diagnostiky a statického zajištění konstrukcí pozemních staveb. Kurz je určen především statikům, projektantům, technickým dozorům staveb, stavbyvedoucím, pracovníkům památkových úřadů a příznivcům historických konstrukcí. Metody diagnostiky, hodnocení a statického zajištění stavebních konstrukcí budou prezentovány na širokém spektru konkrétních příkladů, které byly realizovány lektory kurzu. Zvláštní pozornost bude věnována zděným a železobetonovým konstrukcím, včetně památkově chráněných. Výjimečnost kurzu je dána komplexním spojením oblastí diagnostiky a statiky posuzovaných staveb, a to od posuzování materiálů až po statické zhodnocení a zajištění.

  Odborní garanti: Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

  Cena kurzu

  Cena kurzu je 2000,- (bez DPH).

  Důležité milníky

  Uzávěrka závazných přihlášek do kurzu je 23. 1. 2018

  Přednášející

 • Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně
 • Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně
 • Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně
 • Ing. Jiří Strnad, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně
 • Kde se kurz koná

  Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví - Veveří 95, 602 00 Brno. Budova E2, místnost E2115.

  Program kurzu

  8:45 – 9:00 - Registrace účastníků, úvod, program, organizace kurzu

  9:00 – 10:15 - Příklady poruch a jejich statické zhodnocení

  10:15 - 10:30 - Coffebreak

  10:30 – 11:40 - Diagnostika železobetonových konstrukcí

  11:40 - 11:45 - Coffebreak

  11:45 – 13:00 - Diagnostika zděných konstrukcí a jejich monitoring

  13:00 – 13:30 - Oběd

  13:30 – 14:25 - Specifika v hodnocení památkově chráněných objektů

  14:25 – 14:30 - Coffebreak

  14:30 – 15:30 - Rekonstrukce a statické zajištění objektů pozemních staveb

  15:30 – ? - Diskuze, hodnocení kurzu, ukončení kurzu, předání Osvědčení o účasti

  Pořadatelé a kontakty

  doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph. D. - Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně

  Email: Tomas.Vymazal@vutbr.cz

  Tel.: +420 541 147 818