Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Zkoušení zdících prvků ZZP 2017/1

  English version

  Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek zdících prvků podle vybraných částí normy ČSN EN 772 a ČSN EN 15435. Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Tento PrZZ je pořádán ve spolupráci s L1396, která spolupracuje při přípravě položek zkoušení způsobilosti.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného a dodržení harmonogramu.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. 10. – 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek: 23. 10. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 6. 11. 2017
 • Vyhodnocení do: 31. 1. 2018
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30 dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností