Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 2017/2

  English version

  Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek ztvrdlého betonu podle vybraných částí normy ČSN EN 12390, ČSN ISO 1920-10, ČSN EN 12504-4 a ČSN 731371.

  Tento PrZZ je pořádán ve spolupráci s firmou BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 25066153. BETOTECH, s.r.o., která spolupracuje při přípravě položek zkoušení způsobilosti.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. – 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek: 23. 10. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 13. 11. 2017
 • Vyhodnocení do: 31. 1. 2018
 • Diskuze s pracovníky PoZZ o výsledcích programu zkoušení způsobilosti Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 2017/2 bude probíhat na kurzu Kvalita ve stavebním zkušebnictví 2018.
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30ti dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností

 • Přihláška

  Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s Plánem PrZZ a směrnicí Řízení odvolání a stížností, neboť odesláním této přihlášky potvrzujete souhlas s těmito dokumenty. Děkujeme.

  Pokud máte zájem o přihlášení více pracovišť jednoho subjektu, přihlašujte každé pracoviště jednotlivě. Celkový počet pracovišť uveďte prosím do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Případný požadavek na vystavení zálohové faktury uveďte do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Email:


  Subjekt, pracoviště:


  Číslo AZL:


  Adresa:


  IČ/DIČ:


  Číslo účtu/banka:


  Kontakt:


  Prováděné zkoušky

  Prováděné zkoušky

  1) ČSN EN 12390-3 (Pevnost v tlaku)

  2) ČSN EN 12390-5 (Pevnost v tahu ohybem)

  3) ČSN EN 12390-6 (Pevnost v příčném tahu)

  4) ČSN EN 12390-7 (Objemová hmotnost)

  5) ČSN ISO 1920-10 (Statický modul pružnosti)

  6) ČSN EN 12390-13, metoda A (Statický modul pružnosti)

  7) ČSN EN 12390-13, metoda B (Statický modul pružnosti)

  8) ČSN EN 12504-4, ČSN 731371 (Rychlost šíření impulsů podélných vln v betonu, Dynamický modul pružnosti v tlaku a tahu)

  9) ČSN 731373, ČSN EN 12504-2 (Stanovení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem)

  10) ČSN EN 1542, ČSN 736242 Příloha B (Pevnost v tahu povrchových vrstev)

  Cena

  Cena za jednu zkoušku bez DPH:

  Počet druhů zkoušek / Počet pracovišť 12345 a více
  11500,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  21400,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  31300,-1300,-1300,-1200,-1100,-
  41200,-1200,-1200,-1200,-1100,-
  51100,-1100,-1100,-1100,-1100,-

  Doprava

  Dopravu vzorků od organizátora PrZZ si zajistí účastnická laboratoř vlastními prostředky v souladu s harmonogramem PrZZ.

  Vzorky do účastnické laboratoře dopraví poskytovatel zkoušení způsobilosti (PoZZ) vlastními prostředky nebo zásilkou (sadu těles nebo zásilka do 30 kg). Cena je určena ceníkem externího dopravce + balné: CZ = 500,-Kč, SK = 1000,-Kč. Ostatní země 2000 až 5000,- Kč, podle individuální kalkulace.

  Závěrečná zpráva - forma předání

  Závěrečná zpráva v elektronické podobě - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v tištěné formě - 200,- Kč (bez DPH).

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce

  Závěrečná zpráva v českém jazyce - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce - 2500,- Kč (bez DPH).

  Zpráva pro organizátory: