Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 2017/2

  English version

  Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek ztvrdlého betonu podle vybraných částí normy ČSN EN 12390, ČSN ISO 1920-10, ČSN EN 12504-4 a ČSN 731371.

  Tento PrZZ je pořádán ve spolupráci s firmou BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 25066153. BETOTECH, s.r.o., která spolupracuje při přípravě položek zkoušení způsobilosti.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. – 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek: 23. 10. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 13. 11. 2017
 • Vyhodnocení do: 31. 1. 2018
 • Diskuze s pracovníky PoZZ o výsledcích programu zkoušení způsobilosti Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 2017/2 bude probíhat na kurzu Kvalita ve stavebním zkušebnictví 2018.
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30ti dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností