Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • ZZ 2017/1 - Zkoušení zemin

  English version

  Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky laboratorních zkoušek zemin podle vybraných částí normy ČSN EN ISO 17892-1 až ČSN CEN ISO/TS 17892-12 a ČSN EN 13286-2.

  Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného a dodržení harmonogramu.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. 10. – 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek: 23. 10. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 6. 11. 2017
 • Vyhodnocení/předání Osvědčení o účasti: 31. 1. 2018
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30ti dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností

 • Přihláška

  Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s Plánem PrZZ a směrnicí Řízení odvolání a stížností, neboť odesláním této přihlášky potvrzujete souhlas s těmito dokumenty. Děkujeme.

  Pokud máte zájem o přihlášení více pracovišť jednoho subjektu, přihlašujte každé pracoviště jednotlivě. Celkový počet pracovišť uveďte prosím do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Případný požadavek na vystavení zálohové faktury uveďte do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Email:


  Subjekt, pracoviště:


  Číslo AZL:


  Adresa:


  IČ/DIČ:


  Číslo účtu/banka:


  Kontakt:


  Prováděné zkoušky

  Prováděné zkoušky

  1) ČSN EN ISO 17892-1 (Stanovení vlhkosti zemin)

  2) ČSN EN ISO 17892-3 (Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru)

  3) ČSN EN ISO 17892-4 (Stanovení zrnitosti zemin)

  4) ČSN CEN ISO/TS 17892-5 (Stanovení stlačitelnosti)

  5) ČSN CEN ISO/TS 17892-7 (Stanovení pevnosti v prostém tlaku a přetvoření při porušení)

  6) ČSN CEN ISO/TS 17892-10 (Stanovení efektivních smykových parametrů)

  7) ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (Stanovení konzistenčních mezí)

  8) ČSN EN 13286-2 (Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška)

  9) ČSN EN 13286-47 (CBR)

  Cena

  Cena za jednu zkoušku bez DPH:

  Počet druhů zkoušek / Počet pracovišť 12345 a více
  11500,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  21400,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  31300,-1300,-1300,-1200,-1100,-
  41200,-1200,-1200,-1200,-1100,-
  51100,-1100,-1100,-1100,-1100,-

  Doprava

  Dopravu vzorků od organizátora PrZZ si zajistí účastnická laboratoř vlastními prostředky v souladu s harmonogramem PrZZ.

  Vzorky do účastnické laboratoře dopraví poskytovatel zkoušení způsobilosti (PoZZ) vlastními prostředky nebo zásilkou (sadu těles nebo zásilka do 30 kg). Cena je určena ceníkem externího dopravce + balné: CZ = 500,-Kč, SK = 1000,-Kč. Ostatní země 2000 až 5000,- Kč, podle individuální kalkulace.

  Závěrečná zpráva - forma předání

  Závěrečná zpráva v elektronické podobě - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v tištěné formě - 200,- Kč (bez DPH).

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce

  Závěrečná zpráva v českém jazyce - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce - 2500,- Kč (bez DPH).

  Zpráva pro organizátory: