Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Zkoušení vlastností polymerů ZVP 2017/1

  Tento program probíhá mimo rámec akreditace Z7008.

  English version

  Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek polymerů podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-2, ČSN EN ISO 178, ČSN EN ISO 179-1, ČSN EN ISO 868, ČSN EN ISO 306, ČSN EN ISO 75-1 a ČSN EN ISO 75-2, ČSN EN ISO 1183-1, ČSN EN ISO 11357-1, ČSN EN ISO 11357-3, ČSN EN ISO 1133-1, ČSN EN ISO 1628-1, ČSN EN ISO 1628-5 a ČSN EN ISO 11358-1.

  Tento PrZZ je pořádán ve spolupráci s firmou UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod (Tkalcovská 36/2, Brno 656 49), která spolupracuje při přípravě položek zkoušení způsobilosti.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2017
 • Distribuce vzorků: 12. – 16. 6. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek: 19. 6. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 31. 7. 2017
 • Vyhodnocení do: 30. 9. 2017
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30ti dnů od vydání osvědčení o účasti.

  Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností
 • Záznamové listy

 • Zkouška č. 1
 • Zkouška č. 2
 • Zkouška č. 3
 • Zkouška č. 6
 • Zkouška č. 9
 • Zkouška č. 14
 • Zkouška č. 15
 • Zkouška č. 16