Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů

  ZMC 2017/1

  English version

  Účelem programu zkoušení způsobilosti (PrZZ) je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek cementu a jemnozrnných cementových kompozitů podle vybraných částí norem ČSN EN 196, ČSN EN 1015, ČSN EN 13892-2, ČSN EN 1308, ČSN EN 1346 a ČSN EN 1348.

  Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného a dodržení harmonogramu.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. - 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek:
   Čerstvá malta, cementová kaše: od 30. 10. 2017
   Zatvrdlá malta, cement: od 27. 11. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 8. 12. 2017
 • Vyhodnocení/předání Osvědčení o účasti: 30. 1. 2018
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30 dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností

 • Přihláška

  Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s Plánem PrZZ a směrnicí Řízení odvolání a stížností, neboť odesláním této přihlášky potvrzujete souhlas s těmito dokumenty. Děkujeme.

  Pokud máte zájem o přihlášení více pracovišť jednoho subjektu, přihlašujte každé pracoviště jednotlivě. Celkový počet pracovišť uveďte prosím do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Případný požadavek na vystavení zálohové faktury uveďte do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Váš email:


  Subjekt, pracoviště:


  Číslo AZL:


  Adresa:


  IČ/DIČ:


  Číslo účtu/banka:


  Kontakt:


  Prováděné zkoušky

  Prováděné zkoušky

  1) ČSN EN 196-1 (Pevnost)

  2) ČSN EN 196-2 (čl. 7) (Stanovení ztráty žíháním)

  3) ČSN EN 196-2 (čl. 8) (Stanovení obsahu síranů)

  4) ČSN EN 196-2 (čl. 9) (Stanovení zbytku)

  5) ČSN EN 196-2 (čl. 10) (Stanovení zbytku)

  6) ČSN EN 199-2 (čl. 11) (Stanovení obsahu sulfidů)

  7) ČSN EN 196-3 (Doba tuhnutí č. c. k., Objemová stálost č. c. k.)

  8) ČSN EN 196-10 (Stanovení chrómu (Cr6+))

  9) ČSN EN 1015-1 (Zrnitost)

  10) ČSN EN 1015-3 (Konzistence)<

  11) ČSN EN 1015-6 (Objemová hmotnost č. m.)

  12) ČSN EN 1015-10 (Objemová hmotnost z. m.)

  13) ČSN EN 1015-11 (Pevnost)

  14) ČSN EN 1015-12 (Přídržnost)

  15) ČSN EN 1015-18 (Koef. kapilární absorpce (Cm))

  16) ČSN EN 1015-19 (Tok vodní páry)<

  17) ČSN EN 13892-2 (Pevnost v tahu za ohybu a tlaku)

  18) ČSN EN 1308 (Skluz)

  19) ČSN EN 1346 (Doba zavadnutí)

  20) ČSN EN 1348 (Přídržnost)

  Cena

  Cena za jednu zkoušku bez DPH:

  Počet druhů zkoušek / Počet pracovišť 12345 a více
  11500,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  21400,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  31300,-1300,-1300,-1200,-1100,-
  41200,-1200,-1200,-1200,-1100,-
  51100,-1100,-1100,-1100,-1100,-

  Doprava

  Dopravu vzorků od organizátora PrZZ si zajistí účastnická laboratoř vlastními prostředky v souladu s harmonogramem PrZZ.

  Vzorky do účastnické laboratoře dopraví poskytovatel zkoušení způsobilosti (PoZZ) vlastními prostředky nebo zásilkou (sadu těles nebo zásilka do 30 kg). Cena je určena ceníkem externího dopravce + balné: CZ = 500,-Kč, SK = 1000,-Kč. Ostatní země 2000 až 5000,- Kč, podle individuální kalkulace.

  Závěrečná zpráva - forma předání

  Závěrečná zpráva v elektronické podobě - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v tištěné formě - 200,- Kč (bez DPH).

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce

  Závěrečná zpráva v českém jazyce - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce - 2500,- Kč (bez DPH).

  Zpráva pro organizátory: