Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů

  ZMC 2017/1

  English version

  Účelem programu zkoušení způsobilosti (PrZZ) je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek cementu a jemnozrnných cementových kompozitů podle vybraných částí norem ČSN EN 196, ČSN EN 1015, ČSN EN 13892-2, ČSN EN 1308, ČSN EN 1346 a ČSN EN 1348.

  Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného a dodržení harmonogramu.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. - 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek:
   Čerstvá malta, cementová kaše: od 30. 10. 2017
   Zatvrdlá malta, cement: od 27. 11. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 8. 12. 2017
 • Vyhodnocení/předání Osvědčení o účasti: 30. 1. 2018
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30 dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností