Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Zkoušení dřeva ZD 2017/1

  Tento program je poskytován mimo rámec akreditace Z7008.

  Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek konstrukčního dřeva podle vybraných článků normy ČSN EN 408.

  Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Tento PrZZ je pořádán ve spolupráci s ÚTHD FAST VUT v Brně, který spolupracuje při přípravě položek zkoušení způsobilosti.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení. Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného a dodržení harmonogramu.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2017
 • Distribuce vzorků: 9. – 13. 10. 2017
 • Realizace/zahájení zkoušek: 23. 10. 2017
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 13. 11. 2017
 • Vyhodnocení do: 31. 1. 2018
 • Diskuze s pracovníky PoZZ o výsledcích programu zkoušení způsobilosti Zkoušení dřeva ZD 2014/1 bude probíhat na kurzu Zkoušení dřeva 2016.
 • Tištěná závěrečná zpráva pouze na vyžádání. Elektronická verze závěrečné zprávy bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30ti dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností

 • Přihláška

  Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s Plánem PrZZ a směrnicí Řízení odvolání a stížností, neboť odesláním této přihlášky potvrzujete souhlas s těmito dokumenty. Děkujeme.

  Pokud máte zájem o přihlášení více pracovišť jednoho subjektu, přihlašujte každé pracoviště jednotlivě. Celkový počet pracovišť uveďte prosím do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Případný požadavek na vystavení zálohové faktury uveďte do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Váš email:


  Subjekt, pracoviště:


  Číslo AZL:


  Adresa:


  IČ/DIČ:


  Číslo účtu/banka:


  Kontakt:


  Prováděné zkoušky

  Prováděné zkoušky

  Prováděné zkoušky

  1) ČSN EN 408, čl. 6 (ČSN EN 13183-1) (Vlhkost)

  2) ČSN EN 408, čl. 7 (Hustota (m12))

  3) ČSN EN 408, čl. 9 (Lokální modul pružnosti)

  4) ČSN EN 408, čl. 10 (Globální modul pružnosti)

  5) ČSN EN 408, čl. 19 (Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny)

  Cena

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Počet druhů zk. / Počet přihlášených pracovišť účastníka123 a více
  14000,-/2000,-*3500,-/2000,-*3000,-/2000,-*
  23500,-/2000,-*3500,-/2000,-*3000/2000,-*
  33000,-/2000,-*3000,-/2000,-*3000,-/2000,-*
  42500,-/2000,-*2500,-/2000,-*2500,-/2000,-*
  52000,-/2000,-*2000,-/2000,-*2000,-/2000,-*

  * Cena platí pro zkoušky dle ČSN EN 408, články 6 a 7 v případě, že si účastník pro tyto zkoušky vzorky zhotoví ze vzorků určených pro některou ze zkoušek dle ČSN EN 408, čl. 9, 10 a 19 bude-li na ně přihlášen.

  Doprava

  Dopravu vzorků od organizátora PrZZ si zajistí účastnická laboratoř vlastními prostředky v souladu s harmonogramem PrZZ.

  Vzorky do účastnické laboratoře dopraví poskytovatel zkoušení způsobilosti (PoZZ) vlastními prostředky nebo zásilkou PPL (sadu těles nebo zásilka do 50 kg). Cena je určena ceníkem PPL + balné: CZ = 5 000,-Kč, SK = 8 000,-Kč. Ostatní země: 10 000,-Kč včetně balného za jednu sadu zkušebních těles.

  Závěrečná zpráva - forma předání

  Závěrečná zpráva v elektronické podobě - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v tištěné formě - 200,- Kč (bez DPH).

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce

  Závěrečná zpráva v českém jazyce - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce - 2500,- Kč (bez DPH).

  Zpráva pro organizátory: