Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Zkoušení čerstvého betonu ZČB 2017/2

  12. 10. 2017 (Začátek 9:00)

  Účelem programu zkoušení způsobilosti (PrZZ) je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek čerstvého betonu. Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ.

  Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu, základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného a dodržení harmonogramu.

  Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2017
 • Realizace: 12. 10. 2017 od 9:30 do 14:00 (Sraz v 9:00)
 • Odeslání výsledků organizátorovi: 20. 10. 2017
 • Vyhodnocení/předání Osvědčení o účasti: 30. 11. 2017
 • Tištěná zpráva pouze na vyžádání. Zpráva bude přístupná pod odkazem na příslušný PrZZ po dobu nejméně 30ti dnů od vydání osvědčení o účasti.
 • Místo konání

  Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno

  Související dokumenty

 • Plán programu zkoušení způsobilosti (PrZZ)
 • Záznamový list výsledků zkoušek (Příloha 1 plánu PrZZ)
 • Řízení odvolání a stížností

 • Přihláška

  Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s Plánem PrZZ a směrnicí Řízení odvolání a stížností, neboť odesláním této přihlášky potvrzujete souhlas s těmito dokumenty. Děkujeme.

  Pokud máte zájem o přihlášení více pracovišť jednoho subjektu, přihlašujte každé pracoviště jednotlivě. Celkový počet pracovišť uveďte prosím do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Případný požadavek na vystavení zálohové faktury uveďte do "zprávy pro organizátory" na konci přihlášky.

  Váš email:


  Subjekt, pracoviště:


  Číslo AZL:


  Adresa:


  IČ/DIČ:


  Číslo účtu/banka:


  Kontakt:


  Prováděné zkoušky

  Prováděné zkoušky

  1) ČSN EN 12350–2 (Zkouška sednutím)

  2) ČSN EN 12350–4 (Stanovení stupně zhutnitelnosti)

  3) ČSN EN 12350-5 (Zkouška rozlitím)

  4) ČSN EN 12350-6 (Stanovení objemové hmotnosti)

  5) ČSN EN 12350-7 (Stanovení obsahu vzduchu)

  6) ČSN EN 12350-8 (Zkouška sednutí-rozlitím)

  7) ČSN EN 12350-9 (Zkouška V-nálevkou)

  8) ČSN EN 12350-10 (Zkouška L-truhlíkem)

  9) ČSN EN 12350-11 (Zkouška segregace při prosévání)

  10) ČSN EN 12350-12 (Zkouška J-kroužkem)

  Cena

  Cena za jednu zkoušku bez DPH:

  Počet druhů zkoušek / Počet pracovišť 12345 a více
  11500,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  21400,-1400,-1300,-1200,-1100,-
  31300,-1300,-1300,-1200,-1100,-
  41200,-1200,-1200,-1200,-1100,-
  51100,-1100,-1100,-1100,-1100,-

  Závěrečná zpráva - forma předání

  Závěrečná zpráva v elektronické podobě - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v tištěné formě - 200,- Kč (bez DPH).

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce

  Závěrečná zpráva v českém jazyce - bez poplatku.

  Závěrečná zpráva v anglickém jazyce - 2500,- Kč (bez DPH).

  Zpráva pro organizátory: